จากประสบการณ์จริง

ขอเชิญท่านอ่านข้อความเกี่ยวกับ Praxis® ที่ทำประโยชน์ให้กับลูกค้าเรา และที่จะสามารถทำประโยชน์ให้กับท่าน

องค์กรชั้นนำ

Praxis® ได้ผ่านการทดสอบและได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถละลายความตึงเครียดเย็นชาและช่วยในการสร้างทีมได้อย่างมีประสิทธิผล ลูกค้าของเราทราบถึงคุณสมบัตินี้จึงได้นำ Praxis® มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพักผ่อนของบริษัท  ในการพัฒนาพนักงาน การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า และในอีกหลายรูปแบบ ลองฟังจากลูกค้าที่พึงพอใจในการนำ Praxis® ไปใช้ใน งานวันครอบครัว

อ่านได้ที่นี่

สถาบันการเงิน

เราเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ได้รับการไว้วางใจจากธนาคารนานาชาติและบริษัทประกันหลายแห่ง ด้วยการใช้เกม Praxis® ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการของลูกค้า เราได้ช่วยหลายธุรกิจในการฝึกอบรมพนักงาน เชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า สรรหาพนักงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Praxis® คือเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างหลีดที่พร้อมให้ขายและ เพิ่มยอดขายได้ ซึ่งเป็นการนำคุณค่ามาสู่โต๊ะเกมอย่างแท้จริง

อ่านได้ที่นี่

สถาบันการศึกษา

ด้วย Praxis® นักเรียนสามารถจับหลักการอันซับซ้อนของการเงินได้อย่างง่ายดายด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ Praxis® เป็นเกมที่สนุกและเล่นง่ายจนเหมาะแก่ผู้เล่นที่อายุตั้งแต่ 8 ไปจนถึง 80 ปี อีกด้วย! ต่อไปนี้คือแบบตัวอย่างของการร่วมมือระหว่างบริษัทเรากับสถาบันการศึกษาต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

อ่านได้ที่นี่