จากประสบการณ์จริง

การเรียนรู้ ผ่านการเล่น

ในประเทศฟิลิปปินส์

thumb_IMG_4826_1024-2

ในปลายปี 2014 กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศ และมีนักเรียนนักศึกษากว่า 2,000 คนในระดับมัธยมและอุดมศึกษา ได้ติดต่อขอทดลองเล่มเกมหลังจากได้ยินเรื่องเกม Praxis® Sense For Money ได้จัดการสาธิตเกมให้กับ คณะอาจารย์ นักเรียนและนักศึกษาเพื่อได้ทดลองเล่นพร้อมกัน ผลก็คือ ความสนุกสนานที่มาพร้อมเสียงเอะอะคึกคักของเหล่านักเรียนนักศึกษาที่พยายามจะคว้าชัยชนะให้ได้ !

หลังจากได้เห็นปฏิกิริยาของผู้เล่น  ประธานกลุ่มได้ถามบรรดาผู้เข้าร่วมว่าควรจะนำ Praxis® มาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรหรือไม่ ทุกคนตอบพร้อมกันเป็นเสียงเดียวว่า “YES”  Sense For Money จึงได้ทำการปรับรูปแบบเกม Praxis® ให้เข้ากับผู้เล่นในระดับนักเรียนนักศึกษา จัดฝึกอบรมและแจกวุฒิบัตรให้แก่คณะครูอาจารย์เพื่อเป็น Game Masters เกม Praxis® จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของวิชาธุรกิจศึกษาและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

ขณะนี้ คณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์กำลังเตรียมการเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ Praxis® อย่างทั่วถึงมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ให้กับชุมชนของพวกเขาโดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ในประเทศสิงคโปร์

GESSS1115

นักเรียนนับหลายพันคนในประเทศสิงคโปร์ได้สัมผัสกับ Praxis® ในแง่ที่เป็นเกมซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน ทำให้เรามีสถาบันการศึกษากว่า 400 แห่งซึ่งมีทั้งโรงเรียนในระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย ที่เป็นลูกค้าที่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของเรา

เนื่องจาก Praxis® เป็นเกมที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้หลายรูปแบบ บ่อยครั้งเราจึงได้รับคำขอจากโรงเรียนหลายแห่งให้ปรับรูปแบบเกมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน เช่น เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเรื่องการเงิน  เพื่อเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุน และอื่นๆอีกมากมาย

Praxis® Financial Literacy Trail (หรือ เส้นทางความรู้ในเรื่องการเงิน Praxis®) เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยมีนักเรียนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม ในบ่ายของวันนั้น ทุกคนรวมกลุ่มกันเป็นทีมเพื่อตอบคำถามทั้งในแบบฟอร์มและตามฮอตสปอตที่จัดไว้  จาการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม Praxis® Financial Literacy Trail นักเรียนเหล่านี้ได้รู้จักแนวคิดเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคล เช่น การซื้อ การจัดสรรเงิน การออมและในเรื่องของดอกเบี้ยทบต้น  เป็นต้น

กิจกรรมนี้ เป็นการจำลองสถานการณ์ “ชีวิตจริง” ที่มากด้วยความท้าทาย และนักเรียนก็ได้สนุกกับการที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน  เป็นสถานการณ์ที่ดีต่อทุกฝ่าย