นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำแถลงนี้บ่งบอกถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท Sense For Money จำกัด  www.senseformoney.com และเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัท Sense For Money จำกัด ที่เชื่อมผ่านลิ้งค์กับเว็บไซต์นี้ (โดยรวม เรียกว่า “ไซต์ต่าง ๆ”) เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ใด จะถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่บ่งบอกถึงตัวท่านซึ่งรวมไปถึง  ชื่อ นามสกุล เลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ฯลฯ  บริษัท Sense For Money จำกัด จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ต่อเมื่อท่านสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทฯ เท่านั้น เช่น ในกรณีที่เข้าร่วมแข่งขัน  หรือ โพสท์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นในกระทู้ เป็นต้น

เซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำเฉพาะข้อมูลที่เป็นชื่อโดเมน (หรือชื่อของบริษัทผู้ให้บริการเชื่อมสู่ระบบของผู้เข้าเยี่ยมชม) และอีเมล์แอดเดรสของผู้เข้าเยี่ยมชมแต่ละท่านโดยอัตโนมัติ  บริษัท Sense For Money จำกัด ยึดถือนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งมอบด้วยความประสงค์ใดก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

  • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยความสมัครใจ (ตัวอย่างเช่น เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือโพสท์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นในห้องกระทู้บนเว็บไซต์ของเรา เป็นต้น)
  • เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหา รูปลักษณ์และคุณประโยชน์ต่างๆของเว็บไซต์
  • เพื่อติดตามการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวิจัยตลาดเป็นการภายใน
  • เพื่อแจ้งการปรับปรุงข้อมูลของเว็บไซต์ต่อผู้เข้าเยี่ยมชม

บริษัท Sense For Money จำกัด มีนโยบายที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลผู้เยี่ยมชมไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น  บริษัท Sense For Money จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรือ ลบข้อความบางส่วนของนโยบายข้อมูลส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อตามที่เห็นสมควร    โดยบริษัทฯขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง  และ หลังจากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การที่ท่านยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ได้ยินยอมรับข้อเปลี่ยนแปลง

ลิขสิทธิ์ 2016 สงวงลิขสิทธิ์ทั้งหมดโดยบริษัท Sense For Money จำกัด